درباره ما

SILK ROAD GOLD از سال ۱۳۹۶ آغاز به کار کرد .

با آموزش برنامه های   Matrix  و  Rhino  شروع کردیم و اکنون برای شما مشتریان عزیز انواع خدمات ( آموزش ، طراحی  و ساخت ) در خدمت شما هستیم.

هدف از تاسیس این شرکت ارتقاء سطح کیفی طراحی طلا در کشور بوده و خواهد بود.  امیدواریم بتوانیم با آموزش و طراحی این امر مهم سهم داشته باشیم. 

  با آموزش برنامه های   Matrix  و  Rhino  شروع کردیم و اکنون برای شما مشتریان عزیز انواع خدمات ( آموزش ، طراحی  و ساخت ) در خدمت شما هستیم.

 هدف از تاسیس این شرکت ارتقاء سطح کیفی طراحی طلا در کشور بوده و خواهد بود.  امیدواریم بتوانیم با آموزش و طراحی این امر مهم سهم داشته باشیم.