مدال گل سنتی حجمی

مدال پروانه
۹۸/۰۳/۰۱
مدال گل حجمی
۹۸/۰۲/۲۱

مدال گل سنتی حجمی

مدال حجمی (فیوژن) یکی از زیبا ترین مدل برای طراحی می باشد که با نقوش اسلامی ترکیبشده است